Thursday, 06/10/2022 - 02:21|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

UBND HUYỆN ĐAK ĐOA                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /KH-THCSNVC                                     Ia Băng, ngày 12 tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra học kỳ II, xét tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021

Căn cứ Công văn số 709/PGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá cấp THCS từ năm học 2020-2021;

Thực hiện Kế hoạch sô 28/KH – PGD ĐT ngày 06/4/2021 của Phòng giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kiểm tra HKII và xét TN – THCS năm học 2020 – 2021;

Trường THCS Nguyễn Văn Cừ xấy dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ II, xét tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021 như sau:

A. KIỂM TRA HỌC KỲ II

I/ CÔNG TÁC RA ĐỀ KIỂM TRA.

1/ Nội dung và các môn kiểm tra

 + Khối lớp 9 kiểm tra chung 06 môn theo đề của PGD: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý, Lịch sử, Vật lý từ ngày 12 đến 14/5/2021 và các môn còn lại khối 9 nhà trường tự phân công GV ra đề, ma trận và đáp án.

+ Khối 6,7,8 kiểm tra từ thời gian 17/5 đến 22/5/2021, nhà trường tự tổ chức ra đề, ma trận và đáp án.

+ Nội dung kiểm tra thuộc chương trình hiện hành (kiến thức đã học đến hết ngày 08/5/2021 - kết thúc tuần 33 đối với lớp 9) và kiến thức đã học đến hết ngày 15/5/2021 - kết thúc tuần 34 đối với lớp 6, 7, 8 ).

+ Đề kiểm tra đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, diễn đạt rõ ràng, tường minh; đề phải phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với thời lượng quy định đói với từng môn học.

2/ Phân công nhiệm vụ ra đề:

2.1. Phân công ra đề các môn học còn lại của khối 6789 như:

 

Môn học/Khối

  Giáo viên ra đề

Ghi chú

GDCD 9

Bạch Thị Hạnh

 

GDCD 6,7

W ông

 

GDCD 8

Cao Thị Duy

 

Công nghệ 9

Phan Trọng Nguyễn

 

Công nghệ 7, 8

Lê Thị Diệu Hương

 

Công nghệ 6

Ngô Thị Ngoan

 

Âm nhạc 6,7,8, 9

Mạc Kim Sa

 

Tin học 8, 9

Nguyễn Thị Tình

 

Tin học 6

Trần Trọng Đạt

 

Tin học 7

Nguyễn Thị Liễu

 

Thể dục 6,9

Vũ Ngọc Tuân

 

Thể dục 7,8

Vũ Văn Bình

 

Hóa 9

Nguyễn Thị Lộc

 

Hóa 8

Hà Thanh

 

Sinh 9

Trần Trọng Đạt

 

Sinh 7, 8

Hà Thanh

 

Sinh  6

Ngô Thị Ngoan

 

Toán 6

Đinh Văn Tuấn

 

Toán 7

Nguyễn Thị Liên

 

Toán 8

Nguyễn Thị Liễu

 

Vật lý 6

Phan Trọng Nguyễn

 

Vật lí 7,8

Lê Thị Diệu Hương

 

Văn 6

Bạch Thị Hạnh

 

Văn 7

Khuất Thị Phượng

 

Văn 8

Cao Thị Duy

 

Anh văn 6

Trần THị Huệ

 

Anh văn 7

Phan Thị Bích Chi

 

Anh văn 8

Nguyễn Thị Mai Quỳnh

 

Lịch Sử 6

Phạm Thị Liễu

 

Lịch Sử 7,8

Trần THị Thu Hoài

 

Địa 6

Phạm Thị Liễu

 

Địa 7,8

Bùi Văn Hòa

 

Mĩ thuật 6,7,8

Nguyễn Thị Phương Nga

 

   

* LƯU Ý:

+ Nộp đề kiểm tra chung các môn 678 HKII vào ngày 07/5/2021

+ Nộp bài phô tô về đồng chí Thanh chậm nhất ngày 10/5/2021.

+ Hình thức kiểm tra

Các môn Toán, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử:  tự luận 100%;   

 Hóa học, Vật lý, Sinh học: trắc nghiệm 30%, tự luận 70%.

Các môn: Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục: ra đề theo đặc thù bộ môn.

Riêng môn Tiếng Anh, thực hiện theo Công văn 1559/SGDĐT-GDTrH, ngày 14/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc “Triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng, phát triển năng lực môn Tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014-2015” cụ thể:

          + Hình thức: 60% trắc nghiệm, 40% tự luận;

          +  Điểm toàn bài kiểm tra là 10 điểm, trong đó:

          + Kiểm tra viết là 8 điểm: gồm phần Nghe (2 điểm), Đọc (2 điểm), Viết (2 điểm) và Kiến thức ngôn ngữ (2 điểm);

          + Kiểm tra kỹ năng Nói là 2 điểm: có thể bố trí phần thi Nói trước hoặc sau khi thi môn Tiếng Anh nhưng phải trong tuần thi HKII; đề và đáp án tổ trưởng tiếng anh chỉ đạo Tổ Tiếng Anh tổ chức họp và thống nhất; mail về mail chuyên môn sau khi tổ chức thi 01 ngày.

4. Mức độ và thời lượng của đề kiểm tra

 Cấu trúc đề kiểm tra:

     Đề kiểm tra gồm nhiều câu theo các mức độ:

      + Nhận biết: 40% (tương ứng 4,0 điểm);

      + Thông hiểu: 30% (tương ứng 3,0 điểm);

      + Vận dụng: 20% (tương ứng 2,0 điểm);

       + Vận dụng cao: 10% (tương ứng 1,0 điểm).

        Riêng môn Ngữ văn, cấu trúc đề kiểm tra theo đặc trưng bộ môn.

 4.2. Thời lượng kiểm tra:

       Ngữ văn, Toán học: 90 phút;

      Tiếng Anh: 60 phút;

      Các môn còn lại: 45 phút.

 III/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KIỂM TRA

    I/ Lịch kiểm tra Lịch kiểm tra các môn dùng đề chung của khối 9 được thống nhất trên toàn huyện, cụ thể như sau:

Ngày

Buổi

Môn

Thời

gian

làm

bài

Giờ mở bì đê (tại phòng kiểm tra) và phát đê cho học sinh

Tính giờ bắt đầu làm bài

12/5/2021

Sáng

(Thứ Hai)

Ngữ Văn

90 phút

07 giờ 10 phút

07 giờ 15 phút

Địa lý

 

45 phút

 

09 giờ 00 phút

 

09 giờ 05 phút

 

 

Sinh

 

45 phút

 

10 giờ 00 phút

 

10 giờ 05 phút

13/5/2021

Sáng

    (Thứ Ba)

 

Toán

90 phút

07 giờ 10 phút

07 giờ 15 phút

Lịch sử

45 phút

09 giờ 00 phút

09 giờ 05 phút

14/5/2021

Sáng

(Thứ )

Tiếng Anh

60 phút

07 giờ 10 phút

07 giờ 15 phút

Vật lý

 

45 phút

 

08 giờ 45 phút

 

08 giờ 50 phút

 

 

Hóa

 

45 phút

 

9 giờ 55 phút

 

10 giờ 00 phút

    

 

  Lịch kiểm tra các môn dùng đề chung của khối 6,7,8

Ngày

Buổi sáng khối 6/ Buổi chiều khối 7,8

 

Môn

Thời

gian

làm

bài

Giờ mở bì đê (tại phòng kiểm tra) và phát đê cho học sinh

Tính giờ bắt đầu làm bài

 

 

 

 

17/5/2021

 

 

 

Thứ  hai

Ngữ Văn

90 phút

13 giờ 00 phút

13  giờ 05 phút

Địa lý

 

45 phút

 

14 giờ 55 phút

 

15 giờ 00 phút

 

 

 

Sinh

 

 

45 phút

 

 

15 giờ 55 phút

 

 

16 giờ00 phút

 

 

 

18/5/2021

 

Thứ  ba

Toán

90 phút

 13 giờ 00 phút

13 giờ 00 phút

 

Lịch sử

 

45 phút

 

14 giờ 55 phút

 

15 giờ 00 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/5/2021

 

 

 

Thứ  Tư

Tiếng Anh

60 phút

13 giờ 00 phút

13  giờ 05 phút

Vật lý

 

45 phút

 

14 giờ 25 phút

 

14   giờ 30 phút

 

 

 

Hóa

 

 

45 phút

 

 

15   giờ 25 phút

 

 

15   giờ 30 phút

 + Lịch kiểm tra các môn còn lại của khối 9 tự kiểm tra trong Tuần 34 theo TKB và các môn học thuộc khối 6,7,8 như: GDCD, Tin, TD, Nhạc, Mĩ thuật tự chủ động cho kiểm tra trong Tuần 34 trước theo TKB.

+ .Coi kiểm tra:

   Cố gắng đảm bảo mỗi phòng thi có 02 giáo viên tham gia coi kiểm tra.

2/ Kế hoạch giao nhận đề, in sao đề của khổi 9 đối với các môn chung đề

 - 09 giờ 00 phút ngày 10/5/2021: nhận đề từ PGD ( bằng mail hiệu trưởng)

 - Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 11/5/2021  tổ chức in sao đề và bảo mật niêm phong đề, đáp án, biểu điểm, hướng dẫn chấm của các môn khối 9.

- Tổ chức kiểm tra theo đúng lịch quy định (chú ý: đáp án của môi môn chỉ được mở sau khi kết thúc giờ làm bài của môn đó).

3/ Công tác chấm kiểm tra, xử lý kết quả bài kiểm tra, lưu trữ đề kiểm tra

- Thực hiện theo Công văn 709/PGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

IV/ Công tác chuẩn bị của các trường

1/ Lập danh sách học sinh

+  Lập danh sách học sinh được xếp theo khối lớp, theo thứ tự A, B , C. ( giao đ/c Thanh), không nhất thiết chia 24 hs/phòng vì CSVC nhà trường không đảm bảo vì vừa dạy vừa thi.

 2/ Chuẩn bị cho việc in sao đề

+ Thành lập 01 tổ in sao đề, Hiệu trưởng trường làm tổ trưởng tổ in sao đề  và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính bảo mật của đề.

+  Số lượng đề in sao bằng tổng số học sinh của khối được kiểm tra và in thêm đề dự phòng mỗi môn kiểm tra 05 đề/trường; đóng gói, niêm phong đề dự phòng theo môn. Đề kiểm tra được in sao đến từng phòng kiểm tra theo từng túi (có niêm phong).

3/ Chuẩn bị cơ sở vật chất

 + Chuẩn bị máy vi tính, máy in, máy photo và văn phòng phẩm, giấy làm bài,...

V. Công bố kết quả kiểm tra

+ Khi hoàn thành công tác chấm các môn kiểm tra học kỳ II, cập nhật điểm vào hệ thống SMAS  kịp thời.

+ Thống kê kết quả và báo cáo bằng file mềm về phòng Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận chuyên môn) theo mẫu. Thời gian báo cáo: chậm nhất ngày 25/5/2021 ( giao đồng chí Thanh)

B/ CÔNG TÁC XÉT TỐT NGHIỆP THCS

1/ Căn cứ xét tốt nghiệp

+ Thực hiện theo Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS, ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thành lập hội đồng xét tốt nghiệp và thành viên kiểm tra.

2/ Thời gian tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS

+ Sau khi kiểm tra học kỳ II, tổ chức kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 9 đợt 2. Đề nghị những đồng chí được phana công kiểm tra hồ sơ làm biên bản kiểm tra, ghi cụ thể những nội dung đã kiểm tra rõ ràng, cụ thể.

+ Thời gian xét tốt nghiệp 02 ngày, từ ngày 25/5/2021 đến hết ngày 26/5/2021 cụ thể như sau:

+  09h00 ngày 24 tháng 5 năm 2021, các trường nhận quyết định thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

+ 14h00 ngày 24 tháng 5 năm 2021, Chủ tịch Hội đồng và thành viên đoàn kiểm tra xét tốt nghiệp của các trường THCS họp triển khai công tác xét tốt nghiệp THCS (họp bằng hình thức trực tuyến).

 + Ngày 25 và ngày 26 tháng 5 năm 2021, các Hội đồng xét tốt nghiệp tiến hành làm việc.

+ Các Hội đồng xét tốt nghiệp nộp hồ sơ đề nghị xét công nhận tốt nghiệp về phòng Giáo dục và Đào huyện chậm nhất 15h30 phút ngày 26 tháng 5 năm 2021.

  • Hồ sơ gồm:

+ Tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp do Chủ tịch Hội đồng ký;

+ Biên bản xét công nhận tốt nghiệp (Các thành viên trong Hội đồng ký);

+ Danh sách người học được đề nghị công nhận tốt nghiệp (theo mẫu 02 đính kèm) và danh sách người học được công nhận tốt nghiệp cần lưu ý khi in bằng (nếu có).

+ Thành viên đoàn kiểm tra nộp biên bản về phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chậm nhất 15h30 ngày 26 tháng 5 năm 2021.

* Lưu ý:

+ Danh sách người học được công nhận tốt nghiệp THCS nhập theo mâu, mâu tổng hợp theo Font chữ. Vntime, ngày tháng năm sinh nhập theo dạng Text, nơi sinh chỉ ghi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

+ Duyệt kết quả và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

 + Sau khi hoàn thành xét duyệt tốt nghiệp, Hiệu trưởng  nhận kết quả tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện từ 13h30 ngày 28 tháng 5 năm 2021; tiến hành trả hồ sơ và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh chậm nhất ngày 29/5/2021 (theo mẫu 01 đính kèm).

        Trên đây là kế hoạch tổ chức kiểm tra HKII và xét TN – THCS năm học 2020 – 2021 của Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, đề nghị những bộ phân, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra.

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Lưu: CN, NT

                                     

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 51
Tháng 10 : 74
Năm 2022 : 5.761