Bản tin Giáo dục số 20 do Trung tâm Truyền thông giáo dục sản xuất gồm những thông tin chính như sau: Công bố Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thi tốt nghiệp THPT: Cơ bản giữ ổn định và tính toán kỹ lộ trình đổi mới; Hào hứng với chương trình sách giáo khoa mới.