Thursday, 06/10/2022 - 00:48|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

THỜI KHÓA BIỂU

 
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪTHỜI KHÓA BIỂU - LẦN 9 - BUỔI SÁNG
     HKII- NĂM HỌC 2021-2022
     Thực hiện từ tuần 31 (Từ ngày ngày 18/4/2022)  
                
 BUỔI SÁNG 
ThứLớp6/16/26/36/46/59/19/2
Tiết
Hai1SHDCPhượngSHDCLiênSHDCQuỳnhSHDCĐạtSHDCTìnhChào cờChào cờ
2LS - ĐLHòaToánLiênVănPhượngToánTìnhKHTN(Sinh)ĐạtVănThuHóaLộc
3Tiếng anhQuỳnhLS - ĐLHòaVănPhượngToánTìnhTinĐạtVănThuToánLiễu
4ToánLiênVănPhượngTiếng anhQuỳnhTinĐạtKHTN(Hóa)LộcToánLiễuVănThu
5ToánLiênVănPhượngKHTN( Sinh)ĐạtKHTN( Hóa)LộcLS - ĐL HòaToánLiễuVănThu
Ba1LS-ĐLHòaTiếng anhQuỳnhToánLiễuGDCDWôngCNNguyễnSinhLộcGDCDThu
2TinLộcNT(Họa)NgaToánLiễuVănWôngLS - ĐL HòaGDCDThuTiếng anhQuỳnh
3Tiếng anhQuỳnhCNNguyễnNT(Họa)NgaLS - ĐL HóaVănWôngTiếng anhVânVănThu
4NT( Họa)NgaKHTN( Hóa)LộcTiếng anhQuỳnhCNNguyễnVănWôngVănThuToánLiễu
5CNNguyễnGDCDW ôngTiếng anhQuỳnhGDĐPThuNT ( Họa)NgaHóaLộcToánLiễu
1GDTCBìnhVănPhượngNT(Nhạc)SaTiếng anhChiToánTìnhNguyễnHóaLộc
2VănPhượngLS - ĐLHòaGDTCBìnhTiếng anhChiToánTìnhToánLiễuCNNguyễn
3VănPhượngNT(Nhạc)SaToánLiễuKHTN(Sinh)ĐạtGDTCBìnhHóaLộcNguyễn
4KHTN(Hóa)LộcGDĐPPhượngLS - ĐLHòaNT(Nhạc)SaTiếng anhChiCNNguyễnToánLiễu
5LS - ĐLHòaKHTN(Sinh)ĐạtVănPhượngGDTCBìnhNT(Nhạc)SaTinLiễuSinhLộc
Năm1KHTN(Lý)NguyễnTiếng anhQuỳnhVănPhượngGDĐPThuVănWôngTDBìnhSửP. Liễu
2GDTCBìnhVănPhượngGDCDWôngTiếng anhChiGDĐPThuĐịaHòaTiếng anhQuỳnh
3KHTN(Sinh)ĐạtKHTN(Lý)NguyễnGDĐPPhượngLS - ĐL HòaTiếng anhChiSửP. LiễuVănThu
4VănPhượngKHTN( Sinh)ĐạtLS - ĐLHòaVănWôngTiếng anhChiVănThuTDBình
5GDĐPPhượngGDTCBìnhCNNguyễnVănWôngKHTN(Sinh)ĐạtTiếng anhVânĐịaHòa
Sáu1KHTN(Sinh)ĐạtToánLiênGDTCBìnhLS - ĐL HòaVănWôngVănThuSinhLộc
2NT(Nhạc)SaToánLiênGDĐPThuGDTCBìnhLS - ĐL HòaSinhLộcVăn Thu
3GDĐPPhượngTiếng anhQuỳnhLS - ĐLHòaNT(Họa)NgaGDCDLộcTinLiễuNhạc Sa
4GDCDLộcLS - ĐLHòaKHTN(Lý)NguyễnVănWôngGDĐPThuNhạcSaTinLiễu
5HọpHọpHọpHọpHọpHọpHọp
Bảy1ToánLiênTinLộcToánLiễuToánTìnhGDTCBìnhNguyễnSửP. Liễu
2ToánLiênGDĐPPhượngTinLộcToánTìnhKHTN(Lý)NguyễnSửP. LiễuTDBình
3VănPhượngGDTCBìnhKHTN(Hóa)LộcKHTN(Sinh)ĐạtToánTinhToánLiễuNguyễn
4Tiếng anhQuỳnhToánLiênKHTN (Sinh)ĐạtKHTN(Lý)NguyễnToánTinhTDBìnhTinLiễu
5SHLPhượngSHLLiênSHLQuỳnhSHLĐạtSHLTinhSHLLộcSHLLiễu

 
  
   
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪTHỜI KHÓA BIỂU LẦN 9 - BUỔI CHIỀU
     HKII - NĂM HỌC 2021-2022
     Thực hiện từ tuần 31 (Từ ngày 18/4/2022)  
                 
  BUỔI CHIỀU  
ThứLớp7/17/27/37/47/58/18/28/3
Tiết
Hai1ToánTuấnVănDuyTiếng anhHuệTDTuânTinThanhMTNgaCNHươngTiếng anhChi
2ToánTuấnVănDuyTDTuânNhạcSaSinhNgoanCNHươngMTNgaTiếng anhChi
3Tiếng anhHuệToánTuấnVănDuyTinThanhGDCDSaSinhNgoanTiếng anhChiCNHương
4TDTuânHươngVănDuySinhNgoanNhạcSaTiếng anhChiSinhThanhMTNga
5Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ
Ba1VănWôngTinBìnhToánTuấnSinhNgoanToánLiênTDTuânCNHươngVănDuy
2SửLaTinBìnhToánTuấnVănWôngToánLiênSửThuTDTuânVănDuy
3TDTuânSửLaGDCDBìnhHươngVănWôngSinhNgoanVănDuySửThu
4TinBìnhVănDuySửLaToánLiênVănWôngToánTuấnGDCDTuânHương
5TinBìnhSinhNgoanVănDuyToánLiênĐịaLaToánTuấnSửThuGDCDTuân
1ĐịaHòaTDTuânVănDuyVănWôngSinhNGoanHươngSinhThanhToán Tuấn
2ToánTuấnSinhNgoanĐịaHòaVănWôngTiếng anhHuệCNHươngHóaThanhTDTuân
3SinhNgoanĐịaHòaToánTuấnTiêng anhHuệSửP. LiễuHóaThanhHươngVănDuy
4VănW ôngTiếng anhHuệTDTuânSửP. LiễuĐịaLaVănDuyToánTuấnHóaThanh
5VănW ôngCNNgoanTiếng anhHuệĐịaHòaCNHươngVănDuyToánTuấnSinhThanh
Năm1MTNgaNhạcSaSửLaToánLiênTiếng anhHuệToánTuấnTiếng anhChiĐịaP. Liễu
2ToánTuấnMTNgaTiếng anhHuệToánLiênSửP. LiễuTinTìnhHóaThanhTiếng anhChi
3NhạcSaSửLaMTNgaTiếng anhHuệToánLiênHóaThanhToánTuấnTinTình
4SửLaTiếng anhHuệNhạcSaMTNgaToánLiênTiếng anhChiĐịaP. LiễuToánTuấn
5          ĐịaP. LiễuTinTìnhToánTuấn
Sáu1ĐịaHòaTiếng anhHuệTinThanhVăn WôngTDTuânVănDuyToánTuấnCNHương
2VănW ôngĐịaHòaSinhNgoanTDTuânHươngToánTuấnTinTìnhSinhThanh
3HươngToánTuấnĐịaHòaTiếng anhHuệVănWôngTinTìnhVănDuyHóaThanh
4Tiêng anhHuệToánTuấnLý  HươngĐịaHòaVănWôngTDTuânVănDuyTinTình
5          GDCDHuệTDTuânToánTuấn
Bảy1SinhNgoanVănDuyTinThanhCNHươngMT NgaĐịaP. LiễuTiếng anhChiNhạcSa
2CNNgoanTDTuânCNHươngGDCDSaTInThanhTiếng anhChiĐịaP. LiễuVănDuy
3GDCDNgaToánTuấnSinhNgoanSửP. LiễuTiếng anhHuệVănDuyNhạcSaTDTuân
4Tiếng anhHuệGDCDNgaToánTuấnTinThanhTDTuânNhạcSaVănDuyĐịaP. Liễu
5SHLNgoanSHLNgaSHLTuânSHLHuệSHLThanhSHLHươngSHLDuySHLChi
             
                 
Tác giả: H.T
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 51
Tháng 10 : 74
Năm 2022 : 5.761