Thursday, 06/10/2022 - 01:53|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 13

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪTHỜI KHÓA BIỂU - LẦN 5 - BUỔI SÁNG
     HKI - NĂM HỌC 2021-2022
     Thực hiện từ tuần 13 (Từ ngày ngày 29/11/2021)  
                
 BUỔI SÁNG 
ThứLớp6/16/26/36/46/59/19/2
Tiết
Hai1SHDCPhượngSHDCLiênSHDCQuỳnhSHDCĐạtSHDCTìnhChào cờChào cờ
2ToánLiênTiếng anhQuỳnhVănPhượngKHTN(Hóa)LộcGDTCBìnhVănThuToánLiễu
3ToánLiênTinTìnhTiếng anhQuỳnhGDTCBìnhKHTN(Sinh)ĐạtVănThuHóaLộc
4VănPhượngToánLiênGDTCBìnhKHTN(Sinh)ĐạtTinTìnhToánLiễuSinbLộc
5VănPhượngGDTCBìnhHĐTNHNQuỳnhToánTìnhKHTN(Hóa)LộcToánLiễuVănThu
Ba1LS-ĐLHòaNT (Họa)NgaKHTN(Sinh)ĐạtVănWôngTiếng anhChiTinLiễuNguyễn
2NT(Họa)NgaLS - ĐLHòaKHTN(Lý)NguyễnVănWôngTiếng anhChiVănThuTiếng anhQuỳnh
3Tiếng anhQuỳnhKHTN(Sinh)ĐạtLS - ĐLHòaGDTCBìnhVănWôngNguyễnToánLiễu
4GDTCBìnhTiếng anhQuỳnhNT ( Họa)NgaTiếng anhChiVănWôngCNNguyễnVănThu
5KHNT(Sinh)ĐạtKHTN(Lý)NguyễnGDTCBìnhLS - ĐL HòaNT ( Họa)NgaTiếng anhVânVănThu
1Tiếng anhQuỳnhVănPhượngToánLiễuToánTìnhVănWôngHóaLộcNguyễn
2LS - ĐLHòaVănPhượngToánLiễuTiếng anhChiVănWôngTDBìnhCNNguyễn
3KHTN(Hóa)LộcLS - ĐL HòaVănPhượngTiếng anhChiToánTìnhToánLiễuTDBình
4TinTìnhGDTCBìnhVănPhượngVănWôngTiếng anhChiNguyễnĐịa
5GDTCBìnhGDCDPhượngTinTìnhVănWôngLS - ĐL HòaĐịaToánLiễu
Năm1NT(Nhạc)SaKHTN(Sinh)ĐạtVănPhượngCNNguyễnToánTìnhGDCDThuHóaLộc
2CNNguyễnNT(Nhạc)SaLS - ĐLHòaGDCDWôngToánTìnhVănThuSinhLộc
3KHTN(Lý)NguyễnVănPhượngNT(Nhạc)SaLS-ĐLHòaGDCDWôngTiếng anhVânVănThu
4KHTN(Sinh)ĐạtVănPhượngGDCDWôngTinTìnhLS - ĐL HòaSinhLộcĐịa
5          ĐịaGDCDThu
Sáu1ToánLiênKHTN(Hóa)LộcTiếng anhQuỳnhNT(Họa)NgaKHTN( Lý)NguyễnVănThuTDBình
2VănPhượngLS - ĐLHòaToánLiễuToánTìnhNT(Nhạc)SaTDBìnhVănThu
3GDCDPhượngToánLiênKHTN(Sinh)ĐạtKHTN( Lý)NguyễnToánTìnhMTNgaTinLiễu
4LS - ĐLHòaToánLiênCNNguyễnNT(Nhạc)SaGDTCBìnhTinLiễuMTNga
5HọpHọpHọpHọpHọpHọpHọp
Bảy1ToánLiênTiếng anhQuỳnhToánLiễuToánTìnhKHTN(Sinh)ĐạtHóaLộcSửThu
2Tiếng anhQuỳnhHĐTNHNLiênLS - ĐL HòaKHTN(Sinh)ĐạtCNNguyễnSửThuTinLiễu
3HĐTNHNPhượngToánLiênTiếng anhQuỳnhLS - ĐL HòaHĐTNHNTinhSinhLộcToánLiễu
4VănPhượngCNNguyễnKHTN (Hóa)LộcHĐTNHNĐạtLS - ĐL HòaToánLiễuTiếng anhQuỳnh
5SHLPhượngSHLLiênSHLQuỳnhSHLĐạtSHLTinhSHLLộcSHLLiễu

 

 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪTHỜI KHÓA BIỂU LẦN 5 - BUỔI CHIỀU
     HKI - NĂM HỌC 2021-2022
     Thực hiện từ tuần 13 (Từ ngày 29/11/2021)  
                 
  BUỔI CHIỀU  
ThứLớp7/17/27/37/47/58/18/28/3
Tiết
Hai1ToánTuấnTDTuânTiếng anhHuệVănWôngTinThanhVănDuyNhạcSaTiếng anhChi
2ToánTuấnTiếng anhHuệSinhNgoanVănWôngHươngNhạcSaTiếng anhChiSinhThanh
3SinhNgoanToánTuấnCNHươngTDTuânVănWôngSinhThanhGDCDDuyMTNga
4Tiếng anhHuệToánTuấnTDTuânTinThanhVănWôngTiếng anhChiMTNgaNhạcSa
5Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ
Ba1ĐịaSinhNgoanToánTuấnNhạcSaTiếng anhHuệVănDuySinhThanhHương
2SinhNgoanĐịaToánTuấnTiếng anhHuệNhạcSaVănDuyTDTuânSinhThanh
3SửLaTiếng anhHuệNhạcSaĐịaCNHươngSinhThanhVănDuyTDTuân
4Tiếng anhHuệNhạcSaĐịaTinThanhTDTuânToánTuấnCNHươngVănDuy
5NhạcSaSửLaSinhNgoanTDTuânĐịaToánTuấnHươngVănDuy
1VănHòaMTNgaToánTuấnHươngSửP. LiễuTiếng anhChiTinKhuyênVănDuy
2VănHòaSửLaMTNgaToánLiênSinhNgoanTinKhuyênToánTuấnTiếng anhChi
3MTNgaCNNgoanSửLaToánLiênCNHươngTinKhuyênToánTuấnSửP. Liễu
4ToánTuấnVănHòaVănDuyCNHươngToánLiênSửP. LiễuTiếng anhChiTinKhuyên
5SửLaVănHòaVănDuySinhNgoanToánLiênCNHươngSửP. LiễuToánTuấn
Năm1ĐịaVănHòaTiếng anhHuệSửP. LiễuVănWôngToánTuấnTinKhuyênHóaThanh
2Tiếng anhHuệVănHòaTDTuânToánLiênVănWôngGDCDSửP. LiễuTinKhuyên
3GDCDBìnhĐịaSửLaToánLiênTiếng anhHuệSửP. LiễuHóaThanhToánTuấn
4VănHòaToánTuấnĐịaVănWôngToánLiênHóaThanhTDTuânSửP. Liễu
5VănHòaGDCDBìnhTinThanhVănWôngToánLiênTDTuânToánTuấnGDCD
Sáu1ToánTuấnTiếng anhHuệCNHươngSinhNgoanTDTuânHóaThanhVănDuyĐịa
2TinTìnhTDTuânToánTuấnCNHươngTiếng anhHuệĐịaVănDuyHóaThanh
3TinTìnhToánTuấnHươngTiếng anhHuệSinhNgoanVănDuyĐịaTDTuân
4TDTuânTinTìnhTiếng anhHuệĐịaSửP. LiễuToánTuấnSinhThanhVănDuy
5CNNgoanTinTìnhVănDuySửP. LiễuĐịaTDTuânHóaThanhCNHương
Bảy1HươngSinhNgoanVănDuyTiếng anhHuệGDCDSaMTNgaTiếng anhChiToánTuấn
2CNNgoanHươngTinThanhGDCDSaMTNgaTiếng anhChiVănDuyToánTuấn
3TDTuânCNNgoanGDCDSaMTNgaTinThanhHươngToánTuấnTiếng anhChi
4SHLNgoanSHLNgaSHLTuânSHLHuệSHLThanhSHLHươngSHLDuySHLChi
5                
                  
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 51
Tháng 10 : 74
Năm 2022 : 5.761